عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

راهنمای تصویری جداسازی و ارسال برد ماشین لباسشویی

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 قبل از شروع به کار

ماشین لباسشویی را از برق بکشید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 درب بالا و پشت ماشین لباسشویی را باز کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 قبل از جدا کردن سیم و سوکت از هر قطعه ماشین لباسشویی

آنرا با ماژیک علامت گذاری کرده یا از آن عکس بگیرید.(بسیار مهم)

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 در صورت وجود خازن روی دستگاه ماشین لباسشویی

با احتیاط سوکت آنرا خارج و خازن را دشارژ نمایید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 سوکت را از موتور ماشین لباسشویی جدا کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

سوکتهای المنت و ترمیستور را جدا کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 ترمیستور را از دستگاه جدا کنید دقت کنید این کار

بدون خارج نمودن المنت نیز امکان پذیر است

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 در صورتیکه برد فرمان هم داخل لباسشویی تعبیه شده

آنرا باز کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 سوکتها را از پمپ تخلیه ماشین لباسشویی جدا کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 سوکتهای شیربرقی ماشین لباسشویی را جدا کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 سوکتهای سیم برق ورودی را از نویزگیر ماشین لباسشویی

جدا کرده و نویزگیر را باز کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 شیلنگ هیدروستات ماشین لباسشویی را جدا کرده

و هیدروستات را باز نمایید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 میکروسوییچ درب ماشین لباسشویی را باز کنید دقت کنید

در برخی از برندها بدون باز کردن لاستیک درب میتوان

میکروسوییچ را باز کرد

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 پنل ماشین لباسشویی را باز کنید و برد نصب شده

بر روی آن را جدا کنید دقت کنید در صورتیکه شستی یا سلکتور

یا هر قطعه الکتریکی را از روی پنل باز کنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 درخت سیم که ارتباط دهنده کلیه قطعات است را به آرامی

از بدنه ماشین لباسشویی جداکرده و سوکتها را روی

قطعات باز شده جا بزنید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 قطعات لباسشویی را جهت بسته بندی کنترل کنید :

کلیه سیمها+برد کنترل+کلیدوسلکتور+میکروسوییچ درب

+ترمیستور+نویزگیر+هیدروستات+برد فرمان این قطعات

برای تست نهایی لازم است و در صورتیکه خودتان

امکان تست موتور را ندارید میتوانید آنرا هم ارسال نمایید

تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان شرقی – شهر تبریز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان آذربایجان غربی – شهر ارومیه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اردبیل – شهر اردبیل تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان البرز – شهر کرج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان اصفهان – شهر اصفهان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان ایلام – شهر ایلام تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان بوشهر – شهر بوشهر تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان تهران – شهر تهران تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان چهارمحال و بختیاری – شهر شهرکرد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان جنوبی – شهر بیرجند تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان رضوی – شهر مشهد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خراسان شمالی – شهر بجنورد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان خوزستان – شهر اهواز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان زنجان – شهر زنجان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سمنان – شهر سمنان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان سیستان و بلوچستان – شهر زاهدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان فارس – شهر شیراز تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قزوین – شهر قزوین تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان قم – شهر قم تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کردستان – شهر سنندج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمان – شهر کرمان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان کهگیلویه و بویراحمد – شهر یاسوج تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گلستان – شهر گرگان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان گیلان – شهر رشت تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان لرستان – شهر خرم آباد تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مازندران – شهر ساری تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان مرکزی – شهر اراک تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان هرمزگان – شهر بندرعباس تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان همدان – شهر همدان تامین برد ماشین لباسشویی – تعمیر برد ماشین لباسشویی – استان یزد – شهر یزد

 

 

 

 

 

 

 قطعات را بدقت در نایلون حبابدار یا روزنامه بپیچید

و در یک برگه ایراد دستگاه را نوشته داخل کارتن گذاشته بسته بندی نمایید.

 

آدرس دقیق گیرنده:

استان البرز - کرج - گلشهر - اختر غربی - روبروی پارکینگ مترو

 

نام گیرنده : سایا سرویس

 

تلفن تماس: 02633533730

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

ایزایران
اصناف
اتحادیه
فنی حرفه ای
ICB

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران