تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

معرفی قطعات ماشین ظرفشویی - شناسایی لوازم ماشین ظرفشویی - Introduction Dishwasher parts

 

 

 

تایمر ماشین ظرفشویی - Dishwasher Timer - سایا سرویس   
سیم کشی ماشین ظرفشویی - درخت سیم ماشین ظرفشویی - Dishwasher Wire Harness - سایا سرویس   
سنسور دما ماشین ظرفشویی - Temperature Sensor NTC Dishwasher - سایا سرویس   
شیربرقی ماشین ظرفشویی - dishwasher Inlet Valve - سایا سرویس   
آبشمار ماشین ظرفشویی - dishwasher Water Flow Meter - سایا سرویس   
جت پمپ ماشین ظرفشویی - پمپ شستشو ماشین ظرفشویی - dishwasher circulation pump - سایا سرویس   
ترموسوییچ ماشین ظرفشویی - DISHWASHER CUT OUT THERMOSTAT - سایا سرویس   
جت پمپ دایرکت درایو ماشین ظرفشویی - DISHWASHER DIRECT DRIVE PUMP MOTOR - سایا سرویس   
هیدروستات ماشین ظرفشویی - DISHWASHER PRESSURE SWITCH - سایا سرویس   
سنسور نمک ماشین ظرفشویی - DISHWASHER salt sensor - سایا سرویس   
برد اصلی ماشین ظرفشویی - Dishwasher Control Module Pcb - سایا سرویس   
جاپودری ماشین ظرفشویی - Dishwasher Dispenser - سایا سرویس   
برد نمایشگر ماشین ظرفشویی - Dishwasher Display Board - سایا سرویس   
موتور آب پخش کن ماشین ظرفشویی - موتور مقسم آب ماشین ظرفشویی - Dishwasher Diverter Motor - سایا سرویس   
پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی - Dishwasher Drain Pump - سایا سرویس   
سنسور نشتی ماشین ظرفشویی - Dishwasher Flood Microswitch - سایا سرویس   
سنسور آبشمار ماشین ظرفشویی - Dishwasher Flow Meter PCB - سایا سرویس   
هیتر لوله ای ماشین ظرفشویی - Dishwasher Flow Through Heater - سایا سرویس   
المنت ماشین ظرفشویی - Dishwasher Heater Element - سایا سرویس   
فلوسنج ماشین ظرفشویی - Dishwasher High Pressure Switch Sensor - سایا سرویس    
شیربرقی ماشین ظرفشویی - آکوااستاپ ماشین ظرفشویی - Dishwasher Inlet Hose - سایا سرویس   
ترمیستور ماشین ظرفشویی - Dishwasher Thermistor sensor - سایا سرویس