تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

0
همراه شما هستیم

معرفی قطعات کولرگازی - شناسایی لوازم کولرگازی - Introduction air conditioner parts

 

 

 

اواپراتور کولرگازی - air conditioner indoor evaporator - سایا سرویس   
ترمیستور لوله کولرگازی - air conditioner thermistor pipe - سایا سرویس   
پروانه فن یونیت خارجی کولرگازی - پروانه فن کندانسور کولرگازی - Air Conditioner Fan Blade - سایا سرویس   
برد فرمان کولرگازی - برد اصلی کولرگازی - Air Conditioner Main PCB - سایا سرویس   
پرشر سوییچ کولرگازی - Air Conditioner Pressure Switch - سایا سرویس   
برد نمایشگر کولرگازی - برد دیسپلی کولرگازی - Air Conditioner PCB Display - سایا سرویس   
موتور دمپر کولرگازی - موتور سویینگ کولرگازی - موتور دریچه هوا کولرگازی - Air Conditioner Swing Motor - سایا سرویس   
ترموستات کولرگازی - Air Conditioner Thermostat - سایا سرویس   
کمپرسور کولرگازی - Air Conditioner compressor - سایا سرویس   
موتور فن داخلی کولرگازی - موتور فن پنل داخلی کولرگازی - Air Conditioner indoor FAN MOTOR - سایا سرویس   
موتور فن خارجی کولرگازی - موتور یونیت خارجی کولرگازی - Air Conditioner outdoor FAN MOTOR - سایا سرویس   
ترمیستور دمای محیط کولرگازی - سنسور دمای کولرگازی - Room Air Conditioner Thermistor - سایا سرویس   
پروانه بلوور پنل کولرگازی - بلوور داخلی کولرگازی - air conditioner BARREL FAN - سایا سرویس    
خازن کولرگازی - خازن راه انداز کولرگازی - air conditioner DUAL CAPACITOR - سایا سرویس   
ریموت کولرگازی - کنترل کولرگازی - air conditioner REMOTE CONTROL - سایا سرویس   
شیر چهارراهی کولرگازی - شیر ریورز کولرگازی - air conditioner REVERSE VALVE - سایا سرویس   
کندانسور کولرگازی - air conditioner condenser - سایا سرویس   
کنتاکتور کولرگازی - کنتاکتور یونیت خارجی کولرگازی - air conditioner contactor - سایا سرویس   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران