سایا سرویس (استینگهاوس سابق) نمایندگی برندی نمیباشد از سال 1376 بصورت مستقل در خدمت شماست

معرفی قطعات یخچال فریزر و ساید بای ساید - شناسایی لوازم یخچال فریزر - Introduction Refrigerator freezer parts

 

 

 

ترمودیسک یخچال فریزر - Bimetal Refrigerator Defrost Thermostat - سایا سرویس   
دمپر یخچال فریزر - دریچه هوای یخچال فریزر - Damper Control Refrigerator - سایا سرویس   
تایمر دیفراست - تایمر ذوب برفک - Defrost Timer Refrigerator - سایا سرویس   
مخزن آبسردکن یخچال فریزر - Dispenser Assembly  Refrigerator - سایا سرویس   
المنت دیفراست فریزر - هیتر دیفراست فریزر - المنت اواپراتور لوله ای فریزر - Freezer Defrost Heater - سایا سرویس   
یخساز ساید بای ساید - Ice Maker for Refrigerator - سایا سرویس   
تریزون یخچال فریزر - اواپراتور صفحه ای یخچال فریزر - ROLL BOND EVAPORATOR refrigerator - سایا سرویس   
ترموستات یخچال فریزر - Refrigerator Cold Control Thermostat - سایا سرویس   
اورلود یخچال فریزر - اورلد کمپرسور یخچال فریزر - Refrigerator Compressor Thermal Overload Protector - سایا سرویس    
کمپرسور یخچال فریزر - کمپرسور ساید بای ساید - Refrigerator Compressor - سایا سرویس   
کندانسور یخچال فریزر - کندانسور ساید بای ساید - Refrigerator Condenser Coil - سایا سرویس   
المنت چسبی یخچال فریزر - المنت فویلی یخچال فریزر - Refrigerator Defrost Heater - سایا سرویس   
هیتر دیفراست شیشه ای یخچال فریزر - هیتر دیفراست تابشی یخچال فریزر - Refrigerator Defrost Heaters - سایا سرویس   
سنسور دیفراست یخچال فریزر - Refrigerator Defrost Temp Sensor - سایا سرویس   
ترمودیسک اواپراتور یخچال فریزر - Refrigerator Defrost Thermostat - سایا سرویس   
المنت لوله ای دیفراست فریزر - Refrigerator Defrost pipe Heater - سایا سرویس   
اواپراتور یخچال فریزر - اواپراتور ساید بای ساید - Refrigerator Evaporator - سایا سرویس   
لاستیک دور درب یخچال فریزر - لاستیک دور درب ساید بای ساید - Refrigerator Gasket Door - سایا سرویس   
موتور یخساز ساید بای ساید - Refrigerator Ice Maker Motor - سایا سرویس   
موتور فن کندانسور یخچال فریزر - موتور فن کندانسور ساید بای ساید - Refrigerator Motor Condenser - سایا سرویس   
رله استارت یخچال فریزر - رله استارت ساید بای ساید - Refrigerator Start Relay - سایا سرویس   
سنسور دمای یخچال فریزر - Refrigerator Temperature Sensor - سایا سرویس   
فیلتر داخلی ساید بای ساید - فیلتر آب ساید بای ساید - Refrigerator Water Filter - سایا سرویس   
شیر برقی ساید بای ساید - Refrigerator Water Valve Replacement - سایا سرویس    
درایر یخجال فریزر - درایر ساید بای ساید - Refrigerator drier filter - سایا سرویس   
موتور فن اواپراتور یخچال فریزر - موتور فن اواپراتور ساید بای ساید - fan evaprator refrigerator - سایا سرویس   
کندانسور یخچال فریزر - کندانسور لوله ای تخت یخچال فریزر - refrigerator condenser - سایا سرویس   
اواپراتور یخچال - جایخی یخچال - roll bond refrigerator evaporator - سایا سرویس   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران