تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

سایا کارت

در حال بروزرسانی.....

سایا کارت - سایا سرویس

 

سایا کارت چیست؟

کارتی است حاوی کد شناسه خدمات رسانی که توسط سایا سرویس جهت مشتریان و بنام مشتری صادر میگردد.

 

سایا کارت چه مزایایی دارد؟

دارنده سایا کارت میتواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1 - سوابق تعمیرات و سرویسهای انجام شده جهت مراجعات احتمالی بعدی برای مشتری ثبت میگردد.

2 - مشخصات فردی نظیر آدرس با کد داخل کارت ثبت و دیگر نیاز به دریافت مجدد آن نمیباشد.

3 - در مراجعات بعدی جهت تعمیرات سایر لوازم از 10 تا 30 درصد تخفیف اجرت سرویس در فاکتور لحاظ میگردد.

4 - جهت رفاه حال کارمندان و فرهنگیان دارنده سایا کارت حتی المقدور سرویس خارج از وقت اداری انجام میگردد.

و...

 

چگونه سایا کارت خود را دریافت نمائیم؟

در اولین تماس شما با سایا سرویس اطلاعات شما جهت مراجعه تکنسین جهت انجام کار ثبت و سایا کارت صادر میگردد

و زمان مراجعه تکنسین سایا کارت را به شما تحویل خواهد داد.

 

                                                                                                                          سایا سرویس  سایبان آرامش