تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

0
همراه شما هستیم

ارور ساید بای ساید بلومبرگ - ارور ساید بای ساید BLOMBERG

ارور ساید بای ساید بلومبرگ - blomberg side by side fault codes

 

 

BLOMBERG refrigerator side by side fault codesلیست ارور ساید بای ساید بلومبرگ – کد خطا ساید بای ساید بلومبرگ -  

 سنسور محیطی فریزر ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E0 کد خطا – ارور

سنسور اواپراتور فریزر ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E1 کد خطا – ارور

سنسور اواپراتور یخچال ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E2 کد خطا – ارور

سنسور محیطی یخچال ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E3 کد خطا – ارور

هیتر فریزر ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E4 کد خطا – ارور

سنسور یخساز ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E8 کد خطا – ارور

موتور یخساز ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E9 کد خطا – ارور

سنسور اواپراتور ساید بای ساید بررسی شود

BLOMBERG ساید بای ساید بلومبرگ – E11 کد خطا – ارور

 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران