تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور ماشین ظرفشویی موریس - ارور ماشین ظرفشویی MORRIS

ارور ماشین ظرفشویی موریس - morris dishwasher fault codes

 

 

 

 Morris dishwasher fault codes لیست ارور ماشین ظرفشویی موریس  – کد خطا ماشین ظرفشویی موریس  

 میکروسوییچ درب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E1 کد خطا – ارور

ورودی آب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E2 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E3 کد خطا – ارور

سنسور دمای ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E4 کد خطا – ارور

ماشین ظرفشویی از لحاظ نشتی آب بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E5 کد خطا – ارور

برق ورودی ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E6 کد خطا – ارور

کابل فرمان برد ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E7 کد خطا – ارور

میزان حرارت آب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E8 کد خطا – ارور

کارکرد هیتر ماشین ظرفشویی بررسی شود

MORRIS ماشین ظرفشویی موریس – E9 کد خطا – ارور