تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور ماشین ظرفشویی مجیک - ارور ماشین ظرفشویی MAGIC

ارور ماشین ظرفشویی مجیک - dishwasher magic fault codes

 

 

MAGIC dishwasher fault codesلیست ارور ماشین ظرفشویی مجیک – کد خطا ماشین ظرفشویی مجیک -  

 میکروسوییچ درب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E1 کد خطا – ارور

ورودی آب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E2 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E3 کد خطا – ارور

دمای آب ورودی ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E4 کد خطا – ارور

هیتر ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E5 کد خطا – ارور

جت پمپ ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E6 کد خطا – ارور

برد ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E7 کد خطا – ارور

جت پمپ ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E8 کد خطا – ارور

کابلهای ارتباطی ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – E10 کد خطا – ارور

 فلوسنج ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – F1 کد خطا – ارور

سطح آب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – F2 کد خطا – ارور

نشتی کف ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – F3 کد خطا – ارور

دمای آب ورودی ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – F4 کد خطا – ارور

سیستم گرمایش آب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – F5کد خطا – ارور

شیربرقی ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – F6 کد خطا – ارور

مکانیزم درب ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – Dr کد خطا – ارور

ترمیستور ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – Ts کد خطا – ارور

ترمیستور ماشین ظرفشویی بررسی شود

MAGIC ماشین ظرفشویی مجیک – T0 کد خطا – ارور