سایا سرویس (استینگهاوس سابق) نمایندگی برندی نمیباشد از سال 1376 بصورت مستقل در خدمت شماست

ارور ماشین ظرفشویی الجی - ارور ماشین ظرفشویی LG

ارور ماشین ظرفشویی الجی - lg dishwasher fault codes

 

 

LG dishwasher fault codesلیست ارور ماشین ظرفشویی الجی – کد خطا ماشین ظرفشویی الجی -  

 شیربرقی ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – IE – FE کد خطا – ارور

سنسور ایرگاید ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – IE – EI – FE کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – OE کد خطا – ارور

سنسور دمای ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – TE – HE کد خطا – ارور

هیتر ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – HE – TE کد خطا – ارور

جت پمپ ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – LE – CE – OE کد خطا – ارور

مقسم ماشین ظرفشویی بررسی شود

LG ماشین ظرفشویی الجی – NE کد خطا – ارور

 

 

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران