تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور ماشین لباسشویی آاگ - ارور ماشین لباسشویی AEG

ارور لباسشویی aeg

 

 

AEG washing machine fault codesلیست ارور ماشین لباسشویی آاگ – کد خطا ماشین لباسشویی آاگ -  

مسیر ورودی آب ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ - E10 کد خطا – ارور

مسیر تخلیه فاضلاب ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ - E20 کد خطا – ارور

سنسور کف ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ – E30 کد خطا – ارور

موتور ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ – E50 کد خطا – ارور

سیستم گرمایش آب ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ – E60 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دما ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ – E70 کد خطا – ارور

برد اصلی ماشین لباسشویی بررسی شود

AEG ماشین لباسشویی آاگ – E90 کد خطا – ارور