تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور ماشین لباسشویی آریستون - ارور ماشین لباسشویی ARISTON

ارور لباسشویی Ariston

 

 

ARISTON washing machine fault codesلیست ارور ماشین لباسشویی آریستون – کد خطا ماشین لباسشویی آریستون -  

 اتصالات موتور ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F01 کد خطا – ارور

موتور ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F02 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F03 کد خطا – ارور

میزان آبگیری ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F04 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F05 کد خطا – ارور

سیستم گرمایش ماشین لبیاسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F07 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای آب ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F08 کد خطا – ارور

برد ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F09 کد خطا – ارور

مکانیزم تنظیم سطح آب ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F10 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F11 کد خطا – ارور

ارتباط بین برد و نمایشگر ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F12 کد خطا – ارور

سیستم خشکن و فن ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F13 کد خطا – ارور

سیستم حرارتی خشکن ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F14 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای خشکن ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F15 کد خطا – ارور

مکانیزم درب ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F17 کد خطا – ارور

ارتباط نمایشگر و برد ماشین لباسشویی بررسی شود

ARISTON ماشین لباسشویی آریستون – F18 کد خطا – ارور