عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

ارور ماشین لباسشویی ایندزیت - ارور ماشین لباسشویی INDESIT

ارور لباسشویی ایندزیت

 

 

INDESIT washing machine fault codesلیست ارور ماشین لباسشویی ایندزیت – کد خطا ماشین لباسشویی ایندزیت -  

 اتصالات موتور ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F01 کد خطا – ارور

موتور ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F02 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F03 کد خطا – ارور

میزان آبگیری ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F04 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F05 کد خطا – ارور

سیستم گرمایش ماشین لبیاسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F07 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای آب ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F08 کد خطا – ارور

برد ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F09 کد خطا – ارور

مکانیزم تنظیم سطح آب ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F10 کد خطا – ارور

تخلیه فاضلاب ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F11 کد خطا – ارور

ارتباط بین برد و نمایشگر ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F12 کد خطا – ارور

سیستم خشکن و فن ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F13 کد خطا – ارور

سیستم حرارتی خشکن ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F14 کد خطا – ارور

سیستم تنظیم دمای خشکن ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F15 کد خطا – ارور

مکانیزم درب ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F17 کد خطا – ارور

ارتباط نمایشگر و برد ماشین لباسشویی بررسی شود

INDESIT ماشین لباسشویی ایندزیت – F18 کد خطا – ارور

 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران