عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

ارور کولرگازی اسپلیت جنرال - ارور کولرگازی اسپلیت GENERAL

ارور کولرگازی اسپلیت جنرال - general air conditioner split fault codes

 

 

GENERAL air conditioner fault codesلیست ارور کولرگازی اسپلیت جنرال – کد خطا کولرگازی اسپلیت جنرال -  

 سنسور محیطی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E2 – L2 کد خطا – ارور

سنسور لوله کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E3 – L1 کد خطا – ارور

ارتباط فن داخلی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E5 – L6کد خطا – ارور

شیربرقی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E6 کد خطا – ارور

سنسور خارجی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

GENERAL کولرگازی اسپلیت جنرال – E7 کد خطا – ارور

 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران