تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور کولرگازی اسپلیت مدیا - ارور کولرگازی اسپلیت MIDEA

ارور کولرگازی اسپلیت مدیا - midea air conditioner split fault codes

 

 

MIDEA air conditioner fault codesلیست ارور کولرگازی اسپلیت مدیا – کد خطا کولرگازی اسپلیت مدیا -  

 برد کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – E0 کد خطا – ارور

کابل فرمان کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – E1 کد خطا – ارور

فن داخلی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – E3 کد خطا – ارور

سنسور محیطی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – E4 کد خطا – ارور

سنسور پایپ اواپراتور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – E5 کد خطا – ارور

میزان مبرد کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – EC کد خطا – ارور

اورلود کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – F0 کد خطا – ارور

سنسور محیطی کندانسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – F1 کد خطا – ارور

سنسور پایپ کندانسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – F2 کد خطا – ارور

سنسور لوله رفت کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – F3 کد خطا – ارور

یونیت داخلی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – F4 کد خطا – ارور

بردهای کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – P0 کد خطا – ارور

ولتاژ ورودی کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – P1 کد خطا – ارور

دمای لوله رفت کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – P2 کد خطا – ارور

کمپرسور کولرگازی اسپلیت بررسی شود

MIDEA کولرگازی اسپلیت مدیا – P4 کد خطا – ارور