تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

ارور یخچال فریزر بکو - ارور یخچال فریزر BEKO

ارور یخچال فریزر بکو - Refrigerator freezer beko fault codes

 

 

BEKO Refrigerator freezer fault codesلیست ارور یخچال فریزر بکو – کد خطا یخچال فریزر بکو -  

سنسور محیطی فریزر بررسی شود

BEKO یخچال فریزر بکو – E0 کد خطا – ارور

سنسور دیفراست فریزر بررسی شود

BEKO یخچال فریزر بکو – E1 کد خطا – ارور

سنسور محیطی یخچال بررسی شود

BEKO یخچال فریزر بکو – E3 کد خطا – ارور

هیتر دیفراست یخچال فریزر بررسی شود

BEKO یخچال فریزر بکو – E4 کد خطا – ارور

سنسور یخساز یخچال فریزر بررسی شود

BEKO یخچال فریزر بکو – E8 کد خطا – ارور

یخساز یخچال فریزر بررسی شود

BEKO یخچال فریزر بکو – E9 کد خطا – ارور