تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

0
همراه شما هستیم

ارور یخچال فریزر دوو - ارور یخچال فریزر DAEWOO

ارور یخچال فریزر دوو - Refrigerator freezer daewoo fault codes

 

 

DAEWOO Refrigerator freezer fault codesلیست ارور یخچال فریزر دوو – کد خطا یخچال فریزر دوو -  

 سنسور محیطی فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E2 کد خطا – ارور

سنسور اواپراتور یخچال فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E4 کد خطا – ارور

فن فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E6 کد خطا – ارور

گاز و سیکل مبرد یخچال فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E7 کد خطا – ارور

هیتر اواپراتور فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E9 کد خطا – ارور

سنسور خارجی یخچال فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E10 کد خطا – ارور

فن کندانسور یخچال فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E11 کد خطا – ارور

دریچه هوا – دمپر یخچال فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E12 کد خطا – ارور

کمپرسور یخچال فریزر بررسی شود

DAEWOO یخچال فریزر دوو – E13 کد خطا – ارور

 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران