تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

0
همراه شما هستیم

ارور یخچال فریزر امرسان - ارور یخچال فریزر EMERSUN

ارور یخچال فریزر امرسان

 

 

 

EMERSUN Refrigerator freezer fault codesلیست ارور یخچال فریزر امرسان – کد خطا یخچال فریزر امرسان -  

 فن یا کمپرسور یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – CO کد خطا – ارور

دریچه هوا – دمپر یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – DA کد خطا – ارور

سنسور دیفراست یا سیم کشی یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – DS کد خطا – ارور

سنسور فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – FC کد خطا – ارور

سنسور دیفراست – فن یا دمپر یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – CD کد خطا – ارور

برد یخچال فریزر ریست  شود

EMERSUN کد خطا - ارور 00 - یخچال فریزر امرسان

سوییچ مگنت یا دمپر یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – RD کد خطا – ارور

فن یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – FA کد خطا – ارور

لامپ یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – LA کد خطا – ارور

هیتر یخچال فریزر بررسی شود

EMERSUN یخچال فریزر امرسان – HE کد خطا – ارور

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران