عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION - سایا سرویس

ایرادهای احتمالی ماشین لباسشویی ایکس ویژن XVISION :

 

1- ماشین لباسشویی جرم و رسوب گرفته و بوی بدی می دهد.

 تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 2- بعضی اوقات لباسها داخل ماشین لباسشویی دچار پارگی و آسیب می شوند.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 3- آب داخل ماشین لباسشویی مانده و آب را تخلیه نمی کند.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 4- ماشین لباسشویی شستشو را کامل انجام نداده و برنامه نیمه کاره می ماند.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 5- هنگام شستشو پودر در محفظه جاپودری ماشین لباسشویی می ماند.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 6- بدنه ماشین لباسشویی برق دارد.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 7- ماشین لباسشویی از کار افتاده و اصلا روشن نمی شود.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 8- بعد از اتمام شستشو درب ماشین لباسشویی باز نمی شود.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 9- لباسها در ماشین لباسشویی بیش از حد چروک میشود.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 10- ماشین لباسشویی لرزش شدید داشته و از جای خود تکان می خورد.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 11- ماشین لباسشویی صدای زیاد و غیر طبیعی دارد.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 12- نمایشگر ماشین لباسشویی کد خطا (ERROR) نشان می دهد.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 13- از زیر ماشین لباسشویی آب نشت می کند.

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایکس ویژن - سرویس لباسشویی ایکس ویژن - لوازم لباسشویی ایکس ویژن - سایا سرویس

 

 

 

محدوده تعمیرات لباسشویی

 

            تهران           

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION آذربایجان

 

تعمیر لباسشو یی ایکس ویژن XVISION آذر ی

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION آرارات

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ابوذر

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ارامنه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION استاد معین
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION المهدی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION امانیه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION امیرآباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION امیربهادر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION امیریه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اندیشه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اکباتان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ایرانشهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION باغ آذری
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بریانک
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بلوار کشاورز
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بهارستان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بهجت آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بهمن یار
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بوستان ولایت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION تهران ویلا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION توحید
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جردن
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جمالزاده
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جمهوری
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جنت آباد جنوبی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جنت آباد شمالی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جنت آباد مرکزی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جنوب تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جیحون
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION حسن آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION دروازه شمیران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION زهتابی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سازمان آب
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سازمان برنامه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ستارخان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سعادت آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سلسبیل
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سنگلج
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سهروردی جنوبی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سهروردی شمالی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شادمان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شرق تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شمال تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرآرا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرزیبا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهران جنوبی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک آپادانا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک ارغوان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک امید
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک غرب
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک ولیعصر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک پرواز
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک کوهسار
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شکوفه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شیخ هادی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شیراز
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION صادقیه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION طالقانی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION طرشت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION عباس آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION عشرت آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION غرب تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION فاطمی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION فرحزاد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION قزل قلعه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION قصر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION محمودیه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مرزداران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مرکز تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 2 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 3 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 5 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 6 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 7 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 9 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 10 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 11 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 12 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منطقه 17 تهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION منیریه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مهرآباد جنوبی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مهران
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مولوی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION میدان آزادی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION میدان انقلاب
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION میدان حر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION میدان ولیعصر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION نظام آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION نواب
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION وصفنارد
 
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ونک
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION پارک شهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION پارک لاله
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION پامنار
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION پردیسان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION پونک
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کوی بیمه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کوی دانشگاه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کوی فردوس
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کوی مهرآباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION گاندی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION گیشا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION یافت آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION یوسف آباد

 

 

            کرج           

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION آزادگان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION استاندارد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION انبارنفت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION باغستان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جهان نما
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION جهانشهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION درختی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION دهقان ویلا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION دولت آباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION زمینهای انصاری
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ساسانی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION سرحدآباد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شاهین ویلا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک اوج
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION بعثت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک بنفشه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION خاتم الانبیا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک فهمیده
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION طالقانی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION عظیمیه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION قلمستان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مصباح
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مهرشهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مهرویلا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION میدان نبوت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION هفت تیر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION چهارصد دستگاه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کرج
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کرج نو
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کلاک نو
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کوی کارمندان
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION کیانمهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION گلشهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION گلشهر ویلا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION گوهردشت

 

 

  شهریار - ملارد - شهر قدس  

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهریار
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ملارد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION عباس آباد شهریار
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهر قدس
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اندیشه فاز 1
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اندیشه فاز 2
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اندیشه فاز 3
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اندیشه فاز 4
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اندیشه فاز 5
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک جعفریه ملارد
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مارلیک
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION خوشنام

 

 

          فردیس           

 

تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION فردیس
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION ارم فردیس
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION اهری فردیس
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION حافظیه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION دهکده
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک 110
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک سپاه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک منظریه
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION طالقانی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION فریبا
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مشکین دشت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION مهندسی زراعی
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION پیک
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک ناز
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION محمدشهر
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION شهرک وحدت
 
تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION رزکان
 

 

 برای ارسال لوازم و قطعات ماشین لباسشویی ایکس ویژن XVISION به تمامی شهرها و استانهای ایران

از منوی بالای صفحه ارسال قطعات به شهرستانها را انتخاب نمایید
 استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز / استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه / استان اردبیل - شهر اردبیل / استان اصفهان - شهر اصفهان
استان ایلام - شهر ایلام / استان بوشهر - شهر بوشهر / استان تهران - شهر تهران / استان چهارمحال و بختیاری - شهر شهرکرد
استان خراسان جنوبی - شهر بیرجند / استان خراسان رضوی - شهر مشهد / استان خراسان شمالی - شهر بجنورد / استان خوزستان - شهر اهواز
استان زنجان - شهر زنجان / استان سمنان - شهر سمنان / استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان / استان فارس - شهر شیراز
استان قزوین - شهر قزوین / استان قم - شهر قم /  استان کردستان - شهر سنندج / استان کرمان - شهر کرمان / استان کرمانشاه - شهر کرمانشاه
استان کهگیلویه و بویراحمد - شهر یاسوج / استان گلستان - شهر گرگان / استان گیلان - شهر رشت / استان لرستان - شهر خرم آباد
استان مازندران - شهر ساری / استان مرکزی - شهر اراک / استان هرمزگان - شهر بندرعباس / استان همدان - شهر همدان / استان یزد - شهر یزد 

 

 برچسب ها : تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION - تعمیر ماشین لباسشویی در منزل – تعمیر ماشین لباسشویی بدون جابجایی – تعمیر ماشین لباسشویی در محل – تعمیر ماشین لباسشویی با قطعات اصلی -کد خطا ماشین لباسشویی - دفترچه راهنما ماشین لباسشویی - ارور ماشین لباسشویی - کد ارور ماشین لباسشویی - خطا ماشین لباسشویی - ریست کردن ماشین لباسشویی - ریست ماشین لباسشویی - رفع ارور ماشین لباسشویی - رفع خطای ماشین لباسشویی - لیست ارور ماشین لباسشویی - لیست خطای ماشین لباسشویی - لیست کد ارور ماشین لباسشویی - لیست کد خطا ماشین لباسشویی - هنگ کردن ماشین لباسشویی - قفل کردن ماشین لباسشویی - بهم ریختن برنامه ماشین لباسشویی - برنامه نویسی ماشین لباسشویی - برنامه ماشین لباسشویی - کد سرویس ماشین لباسشویی - کد ماشین لباسشویی - طرز کار ماشین لباسشویی - ریست فکتوری ماشین لباسشویی - تعمیرگاه مجاز ماشین لباسشویی - نمایندگی ماشین لباسشویی - نمایندگی مجاز ماشین لباسشویی - نمایندگی مجاز لباسشویی - تعمیرات لباسشویی - نمایندگی مجاز تعمیر ماشین لباسشویی - سرویس لباسشویی - خدمات مجاز ماشین لباسشویی - نمایندگی تعمیر لباسشویی ایکس ویژن XVISION - خدمات پس از فروش لباسشویی - خدمات پس از فروش ماشین لباسشویی 

 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

ایزایران
اصناف
اتحادیه
فنی حرفه ای
ICB

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران