مجموعه سایا سرویس در نظر دارد

برای تکمیل نیروی ماهر و تکنسین فنی

در زمینه تعمیرات

یخچال – ساید – لباسشویی – ظرفشویی – کولرگازی

در شهرهایی که در فرم تعیین شده

از افراد با تجربه دعوت به همکاری نماید

لذا خواهشمندیم شهر محل فعالیت را انتخاب نموده

اطلاعات درخواستی را جهت بررسی بصورت دقیق وارد نمایید

صرفا در شهری که در فرم قید شده در حال حاضر نیاز به نیرو میباشد