مجموعه سایا سرویس در نظر دارد

برای گسترش مناطق تحت پوشش

در زمینه تعمیرات

یخچال – ساید – لباسشویی – ظرفشویی – کولرگازی

در شهرهایی که در فرم تعیین شده

از دارندگان تعمیرگاههای مجاز دعوت به همکاری نماید

لذا خواهشمندیم شهر محل فعالیت را انتخاب نموده

اطلاعات درخواستی را جهت بررسی بصورت دقیق وارد نمایید

صرفا در شهری که در فرم قید شده در حال حاضر

نیاز به شروع همکاری میباشد