تعمیرات بدون جابجایی قطعات اصلی فاکتور رسمی

 
0
همراه شما هستیم

تهران هستیدتعمیرگاه داریدجواز کسب داریدبرای دریافت شعبه از منو وارد دعوت به همکاری قسمت دارندگان تعمیرگاه شوید.

تماس با ما

 

برای ارتباط از طریق پیام رسانها

 

استعلام موجودی - درخواست قطعه

 

شماره تلفن

 

09215797002

 

را در لیست مخاطبین خود با نام سایا سرویس

 

ذخیره و سپس پیام ارسال نمایید

 

برای درخواست تعمیرات از طریق

 

تماس با تلفنهای زیر در محدوده

 

محل سکونت خود اقدام نمایید

 

از روشهای ارسال پیامک 

 

درخواست اینترنتی هم میتوانید

 

استفاده کنید