عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

مراحل ثبت سفارش و فرایند انجام کار - سایا سرویس

مشتری گرامی درخواست شما ثبت شده

طبق پروسه زیر جهت ارایه خدمات

اقدام میگردد

 

مراحل ثبت سفارش و انجام کار تعمیرات - سایا سرویس

 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

ایزایران
اصناف
اتحادیه
فنی حرفه ای
ICB

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران