عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

ارسال فرم جهت ایجاد شعبه توسط دارندگان تعمیرگاه

مجموعه سایا سرویس در نظر دارد برای گسترش مناطق تحت پوشش در زمینه تعمیرات

یخچال – ساید – لباسشویی – ظرفشویی – کولرگازی

صرفا در شهرهایی که در فرم تعیین شده و بروز میگردد از دارندگان تعمیرگاههای مجاز
دارای پروانه کسب دعوت به همکاری نماید

لذا خواهشمندیم شهر محل فعالیت را انتخاب نموده اطلاعات درخواستی را جهت بررسی بصورت دقیق وارد نمایید

صرفا در شهری که در فرم قید شده در حال حاضر نیاز به شروع همکاری میباشد

این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

ایزایران
اصناف
اتحادیه
فنی حرفه ای
ICB

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران