ثبت درخواست تعمیرات غرب استان تهران بدون نیاز به تماس تلفنی

در صورتیکه ساکن غرب استان تهران : شهریار - اندیشه - ملارد - مارلیک - شهرقدس
و سایر مناطق که در محدوده خدمات میباشد هستید
بدون نیاز به تماس تلفنی در هر ساعت از شبانه روز این فرم را تکمیل و ارسال نمایید.
در اولین روز و ساعت کاری پروسه خدمات رسانی و تماس و هماهنگی جهت مراجعه صورت میپذیرد.
لازم به ذکر است مراجعات هرگز بدون هماهنگی قبلی نمیباشد.
 
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.

منو اصلی سایر مطالب