ارسال فرم جهت جذب تکنسین فنی

مجموعه سایا سرویس در نظر دارد برای تکمیل نیروی مناطق تحت پوشش در زمینه تعمیرات

یخچال – ساید – لباسشویی – ظرفشویی – کولرگازی

صرفا در شهرهایی که در فرم تعیین شده و بروز میگردد از تکنسینهی فنی دعوت به همکاری نماید

لذا خواهشمندیم شهر محل فعالیت را انتخاب نموده اطلاعات درخواستی را جهت بررسی بصورت دقیق وارد نمایید

صرفا در شهری که در فرم قید شده در حال حاضر نیاز به شروع همکاری میباشد

این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.

منو اصلی سایر مطالب