سایا سرویس (استینگهاوس سابق) نمایندگی برندی نمیباشد از سال 1376 بصورت مستقل در خدمت شماست
نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران