ویدیو آشنایی با قطعات لباسشویی و محل نصب قطعه

در این ویدیو با قطعات و لوازم لباسشویی آشنا می شوید :

شکل ظاهری قطعات لباسشویی 

 

محل قرارگیری و نصب قطعات لباسشویی 

 

نحوه دسترسی به قطعات داخلی لباسشویی