کد خطا ارور لوازم خانگی وستینگهاوس : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی وستینگهاوس

Fault Code ( Error ) WESTINGHOUSE Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی وستینگهاوس

Fault Code ( Error ) WESTINGHOUSE washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E10=E11 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E13 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  نشتی آب و یا سنسور میکروسوئیچ کف مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E20=E21=E22 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد و یا مسیر شیلنگ تخلیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E23 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  علت ارور خرابی رله پمپ در مدار برد - سیم کشی بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E24 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به تخلیه آب - نکاتی که باید چک شود - صدمه دیدن پمپ تخلیه - ولتاژ اشتباه به قطعه می رسد - خرابی از مدار برد الکترونیک - مشکل می تواند از سیم کشی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E25 - E26 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  اشکال خطا از حسگر چرخش رله پمپ - سیم کشی بین برد و پمپ بررسی شود مقدار اهم سیم پیچ پمپ چک شود و در آخر خرابی مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E31 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  مشکل از سنسور فشار آب models - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E32 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  اشکال در سنسور فشار کالیبراسیون آب بررسی سیم کشی و در آخر خرابی برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E35 - E38 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E36 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  مشکل خطا از خرابی مدار برد می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E41 لباسشویی وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد

 

 

کد خطا ( ارور ) ساید بای ساید وستینگهاوس

Fault Code ( Error ) WESTINGHOUSE Side by side

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E0 ساید بای ساید وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر یکسره کار کردن سنسور / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور فریزر مقدار اهم سنسور چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 ساید بای ساید وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به سنسور دیفراست دستگاه / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 ساید بای ساید وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  مشکل این خطا از سنسور یخچال به فریزر می باشد / قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور یخچال مقدار مقاومت سنسور بررسی شود / خرابی از مدار برد الکترونیک است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 ساید بای ساید وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  این خطا از خود هیتر المنت است و نه از سنسور / سوختگی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر ایراد از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 ساید بای ساید وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  پیغام خطا از سنسور یخ ساز مقدار اهم سنسور چک شود/ سیم های ارتباطی بررسی شود / تعویض سنسور ودر آخر خرابی از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 ساید بای ساید وستینگهاوس / WESTINGHOUSE چیست ؟

  علت ارور از سیستم موتور یخ ساز می باشد / سوختگی موتور / سیم های ارتباطی به موتور بررسی شود / خرابی از برد الکترونیک