کد خطا ارور لوازم خانگی ویرپول : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی ویرپول

Fault Code ( Error ) WHIRLPOOL Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی ویرپول

Fault Code ( Error ) WHIRLPOOL washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور FA لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل خطا از خرابی در اکو استاپ می باش

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EP لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  پیغام خطا مربوط است به عدم تخلیه آب – پمپ تخلیه خراب است چک شود – بررسی سیمهای ارتباطی به پمپ – و در آخر خرابی از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F5 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد – خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F6 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال این خطا از موتور دستگاه است – مدار برد الکترونیک به درستی سرعت موتور را تشخیص نداده و بنابر این لباسشویی خاموش می شود – چک کردن سیم اتصال بین موتور و مدار برد الکترونیک – چک کردن مقدار مقاومت تاکومتر موتور – ممکن است خرابی از موتور دستگاه باشد مقدار اهم سیم های موتور را بررسی نمایید – خرابی از مدار برد اصلی می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F7 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این مشکل مربوط به ترایاک کنترل موتور می باشد – مدار برد دستگاه تشخیص داده که ترایاک کنترل موتور دچار اتصال شده است – اگر این مشکل در حالت خشک کن اتفاق افتاده بعد از ایستادن موتور درب لباسشویی از حالت قفل بودن خارج می شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی دستگاه باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F8 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  ین خطا مربوط می شود به هیتر – خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود – سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F9 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  علت خطا عدم سر ریز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F10 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  ارور مربوط است به بالا بودن دما توسط برد کنترل – بررسی موتور و برد کنترل

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F11 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F12 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل از المنت دستگاه و یا سنسور حرارت می باشد – خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود – بررسی اهم سنسور – سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F13 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل ارور دیسپنسر مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F14 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  علت خطا مربوط به برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F15 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد – خرابی موتور و تعویض آن – اشکال از خرابی مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F16 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  عدم کنترال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F18 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  علت خطا از عدم تخلیه آب – سوختگی پمپ – بررسی سیستم هیدروستات – خرابی از مدار برد کنترل

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F20 - F21 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  خطای خرابی برد الکترونیک – ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F22 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   این ارور نشان دهنده قطع ارتباط برد کنترل با سایر بردها می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور FDL لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب – نکاتی را که باید چک کنید – چک کنید که درب دستگاه کاملا بسته باشد – میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود – سیم کشی را بررسی نمایید – خرابی مدار برد الکترونیک – سوختگی میکرو سوئیچ درب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور FDU لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  علت ارور از میکروسوئیچ درب – از بسته بودن درب اطمینان پیدا کنید – تعویض میکروسوئیچ و در آخر مشکل از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F01 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل این خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد – آبی داخل دستگاه نمی شود و هیدروستات ان را شناسایی نمیکند و بعد از پنج دقیقه برد اصلی دستگاه آب ورودی به ماشین را تشخیص نداده و ارور می دهد – ممکن است خرابی از شیر برق باشد شیر برقی ها بررسی شود مقدار مقاومت شیر برقی ها چک شود – شیر و شیلنگ ورودی آب دستگاه چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد – هیدروستات را بررسی نمایید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F02 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال این خطا از نشتی آب است – تمامی شیلنگ ها از لحاظ نداشتن نشتی چک شود – خرابی کنتاکت مگنت کف دستگاه کنتاکت را تست نمایید – سیمها و سوکت و رله مکنت نشتی آب را بررسی نمایید سالم باشد – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد ترایاک تخلیه آب اتصال کوتاه نشده باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F03 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این کد خطا مربوط است به طولانی شدن زمان تخلیه – اگر مدت تخلیه آب بیشتر از پنچ دقیقه طول بکشد چراغ مربوط به تمیز شدن فیلتر روشن می شود – چک کردن شیلنگ خروجی – اتصالات پمپ تخلیه را بررسی نمایید مقدار اهم پمپ بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F04 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال این خطا از هیتر می باشد – هیتر به مدت زیادی در مدار باقی می ماند المنت را بررسی نمایید مقدار مقاومت هیتر چک شود – چک کردن کامل سیم های المنت و همینطور چک کردن NTC – خرابی مدار برد اصلی دستگاه 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F05 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد – خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F06 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال این خطا از موتور دستگاه است – مدار برد الکترونیک به درستی سرعت موتور را تشخیص نداده و بنابر این لباسشویی خاموش می شود – چک کردن سیم اتصال بین موتور و مدار برد الکترونیک – چک کردن مقدار مقاومت تاکومتر موتور – ممکن است خرابی از موتور دستگاه باشد مقدار اهم سیم های موتور را بررسی نمایید – خرابی از مدار برد اصلی می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F07 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این مشکل مربوط به ترایاک کنترل موتور می باشد – مدار برد دستگاه تشخیص داده که ترایاک کنترل موتور دچار اتصال شده است – اگر این مشکل در حالت خشک کن اتفاق افتاده بعد از ایستادن موتور درب لباسشویی از حالت قفل بودن خارج می شود – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی دستگاه باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F08 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به هیتر – خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود – سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F09 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  پیغام خطا از کم بودن ولتاژ برق ورودی به برد می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F10 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  ارور مربوط است به بالا بودن دما توسط برد کنترل – بررسی موتور و برد کنترل

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F11 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F12 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  علت ارور از میکروسوئیچ درب – از بسته بودن درب اطمینان پیدا کنید – تعویض میکروسوئیچ و در آخر مشکل از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F13 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال خطا از میکروسوئیچ درب – درب باز می باشد – سیم کشی چک شود – تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F14 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این خطا مربوط است به ic حافظه دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F18 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   علت خطا از عدم تخلیه آب – سوختگی پمپ – بررسی سیستم هیدروستات – خرابی از مدار برد کنترل

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C0 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

    این ارور مربوط می شود به هیتر و یا IC مدار برد – سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C1 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   اشکال این خطا از عدم آبگیری دستگاه می باشد – نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم – خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود – شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید – شیر ورودی آب تا انتها باز باشد – سیم کشی را بررسی نماید – بررسی سیستم هیدروستات – خرابی از مدار برد دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C2 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   پیغام این خطا مربوط است به دمای آب داخل دستگاه و یا موتور در حالا چرخش معکوس – خرابی از سنسور دما NTC می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – بررسی سیم کشی سنسور دما 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C3 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   این خطا از تخلیه آب بیش از 3 دقیقه طول کشیده – علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد – مدار هیدروستات چک شود – موتور در حالا چرخش معکوس – خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C4 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   بررسی عملکرد حداکثر چرخش موتور – بررسی صحیح عمل پمپ تخلیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C5 لباسشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   اشکال خطا از میکروسوئیچ درب آیا درب دستگاه از حالت قفل خارج شده است – درب باز می باشد – سیم کشی چک شود – تعویض میکروسوئیچ و در آخر خرابی مدار برد دستگاه

 

 

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی ویرپول

Fault Code ( Error ) WHIRLPOOL Dishwasher

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F6 = E2 ظرفشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به آب ورودی دستگاه - شیر ورودی آب بررسی شود - خرابی شیر برقی - ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F6 = E7 = E1 ظرفشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  مشکل این خطا از کم بودن فشار آب است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F2 ظرفشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F6 = E3 ظرفشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  اشکال این خطا از کم بودن میزان آب داخل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F8 = E1 ظرفشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  پیغام این خطا مربوط است به تخلیه آب داخل دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F5 ظرفشویی ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  این خطا مربوط است به قفل شدن بازوی اسپری

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر ویرپول

Fault Code ( Error ) WHIRLPOOL Refrigerator Freezer

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 8 یخچال فریزر ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

   خرابی برد الکترونیکی یخچال

 

 

کد خطا ( ارور ) ساید بای ساید ویرپول

Fault Code ( Error ) WHIRLPOOL Side by side

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور d در صفحه نمایش یخچال ساید بای ساید ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  دامپر هوا گیر کرده

 • علت نمایش کد خطا یا ارور c در صفحه نمایش یخچال ساید بای ساید ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  ترمیستور محفظه یخچال (سنسور دما) خراب است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور cدر صفحه نمایش فریزر ساید بای ساید ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  ترمیستور فریزر خراب است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور CF در صفحه نمایش فریزر ساید بای ساید ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  ارتباط بین برد کنترل اصل ورابط کاربری خراب است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور دمای 18 F ساید بای ساید ویرپول / WHIRLPOOL چیست ؟

  شرایط دمای عادی بالا