عضو رسمی اتحادیه


عضو رسمی اتحادیه

از سال 1376 در خدمت شما عزیزان هستیم
 

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران

ویدیو دلایل افزایش دمای یخچال فریزر و ساید

در این ویدیو دلایل این سوالات مشابه در مورد یخچال فریزر و ساید عنوان شده :

علت کم شدن سرمای یخچال فریزر 

 

علت کم شدن سرمای ساید بای ساید

 

علت گرم شدن داخل یخچال فریزر 

 

مهمترین علت سرد نکردن یخچال فریزر

 

علت خنک نشدن یخچال

 

علت گرم شدن قسمت یخچال 

 

علت گرم شدن قسمت بالای یخچال فریزر 

 

علت سرد نکردن یخچال 

دارای مدارک معتبر از مجموعه هایی نظیر:

ایزایران
اصناف
اتحادیه
فنی حرفه ای
ICB

نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران