کد خطا ارور لوازم خانگی بکو : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی بکو

Fault Code ( Error ) BEKO Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی بکو

Fault Code ( Error ) BEKO washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد آب گرم نمی شود برنامه طول می کشد – خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود – ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید – ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  مشکل این ارور از دمای آب اما آب گرم نمی شود ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود – ودر آخر خرابی از مدار برد – سیم کشی دستگاه بررسی شود 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

   اشکال ارور از کارکرد یکسره هیتر می باشد در صورت سالم بودن هیتر خرابی از سنسور دما و در آخر خرابی مدار برد است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به آبگیری و تخلیه هم زمان آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – ترایاک شیر مدار باز است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب – نکاتی را که باید چک شوند – خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود – سیم کشی را کاملا بررسی نمایید – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد – شیلنگ خروجی آب را بررسی نمایید 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

   علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد – اشکال از خرابی مدار برد ترایاک موتور مدار کوتاه و یا حالت دیود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  پیغام این ارور مربوط است به ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻄﺢ آب – مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  اشکال این ارور از طول کشیدن برنامه آبگیری و تخلیه هم زمان آب – علت خرابی مدار برد خرابی ترایاک شیر باز کن و یا ترایاک پمپ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  پیغام این خطا خرابی مدار برد است که دستگاه کار خود را به پاپان نرسانده و آب داخل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E10 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است – سوختگی میکروسوئیچ درب – خرابی مدار برد الکترونیک ترایاک قفل

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E11 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است – مقدار اهم تاکو چک شود – بررسی موتور – بررسی سیمهای ارتباطی – امکان دارد خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E17 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  مشکل از ازدیاد کف داخل لباسشویی و طولانی شدن زمان تخلیه عدم تخلیه مناسب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E18 لباسشویی بکو / BEKO چیست ؟

  علت خطا مربوط است به تمدید شدن زمان چرخش موتور – به خاطر بار نامتعارف دستگاه

 

 

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی بکو

Fault Code ( Error ) BEKO Dishwasher

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور H2 ظرفشویی بکو / BEKO چیست ؟

  خطای سنسور رطوبت

 • علت نمایش کد خطا یا ارور H3 ظرفشویی بکو / BEKO چیست ؟

  خطای موقعیت شیر دایورتر

 • علت نمایش کد خطا یا ارور H4 ظرفشویی بکو / BEKO چیست ؟

  خطای NTC

 • علت نمایش کد خطا یا ارور H5 ظرفشویی بکو / BEKO چیست ؟

  خطای ورودی آب بی وقفه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور H6 ظرفشویی بکو / BEKO چیست ؟

  نقص ورودی آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور H7 ظرفشویی بکو / BEKO چیست ؟

   نقص هیتر

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر بکو

Fault Code ( Error ) BEKO Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E0 یخچال فریزر بکو / BEKO چیست ؟

  خطای سنسور فریزر - بررسی اهم سنسور دمای فریزر تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 یخچال فریزر بکو / BEKO چیست ؟

  خطای سنسور دیفراست فریزر - مقدار مقاومت سنسور دیفراست فریزر چک شود - خرابی سنسور دیفراست - خرابی برد اصلی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 یخچال فریزر بکو / BEKO چیست ؟

  علت ارور از سنسور یخچال می باشد - مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 یخچال فریزر بکو / BEKO چیست ؟

  این خطا از هیتر المنت دیفراست می باشد - تعویض المنت - ممکن است ایراد از برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 یخچال فریزر بکو / BEKO چیست ؟

  ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 یخچال فریزر بکو / BEKO چیست ؟

   این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز ودر آخر خرابی از برد