کد خطا ارور لوازم خانگی بوش : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی بوش

Fault Code ( Error ) BOSCH Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی بوش

Fault Code ( Error ) BOSCH washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور APDATE ERROR لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  برنامه برد مشکل دارد.برد دستگاه باید باز شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E16 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  درب دستگاه باز است.میکرو سوئیچ عمل نمی کند

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E17 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی اکوا بسته بودن شیر آب زمان آبگیری بیش از حد معمول

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E18 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  پمپ تخلیه مسدود است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E19 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  زمان گرم کردن آب بیش از اندازه- ضعف ولتاژ- خرابی المنت

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E20 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  المنت - سنسور NTC

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E23 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی اکوا استاپ- بسته بودن شیر آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E25 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  سنسور کف دیگ - AQUA SENSOR

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E26 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  هیدروستات- ولتاژ باید بین ۰٫۵ _ ۳٫۵ باشد.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E27 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  هیدروستات - گرفتگی شیلنگ هیدروستات

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E28 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور کف دیگ - شکستگی سنسور - FLOW SENSOR

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E29 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  بسته بودن آب-سنسور کف - اکوا استاپ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E31 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  هیدروستات-شیلنگ هیدروستات- شیلنگ خروجی- پمپ تخلیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E32 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  ایراد اضافه یا کم بودن البسه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E34 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   میکرو سوئیچ درب-گرفتگی میکرو سوئیچ-خرابی میکرو سوئیچ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E35 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  میکروسوئیچ- قفل درب نمیتواند بازشود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E36 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  میکروسوئیچ- سیم کشی و سوکت میکرو سوئیچ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E37 - E38 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  شکستگی سنسورNTC

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی  کابل-خرابی برد اصلی- خرابی سنسور NTC

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E47 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور دما - چک کردن موتور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E48 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  کم بودن ولتاژ-چک کردن موتور-خرابی موتور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E49 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  زیاد بودن ولتاژ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E50 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  موتورچک شود-رله برد چک شود-زمان چرخش موتور۳۰ ثانیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E51 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  سوئیچ های قدرت_ درموتور_نقص IGBT

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E57 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  اگر ولتاژ برق کمتر از ۲۰۰باشد درغیر اینصورت راه انداز برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E58 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  سرعت چرخاندن پایین. خطای سنسور D3

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E59 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  بررسی سیم کشی-بررسی موقعیت از مگنت-برد D3

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E60 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  سنسور کف-سنسور جریان-مقادیربیش از حد کم یا مقادیر بیش ازحد بالا

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E61 لباسشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  بررسی مدار سیم-قفل درب-دستگاه را خاموش روشن کنید

 

 

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی بوش

Fault Code ( Error ) BOSCH Dishwasher

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی رله ایمنی المنت - مشکل برد الکترونیک - خرابی هیترزئولیت

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  سر ریز شدن بیش از حد آب داخل دستگاه - معیوب بودن آب شمار

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E00 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  این شرح بدون خطا می باشد دستگاه ریست شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E01 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  گرفتگی پمپ تخلیه - پمپ نیمه کاره عمل میکند - تاخیر در تخلیه به موقع آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E02 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت - خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E03 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   خرابی و یا سوختگی رله کمکی برای گرم کردن المنت

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E06 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  چک کردن ولتاژ - مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی سنسور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E07 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل خرابی در سیستم خشک کن زئولیت می باشد - خرابی در فن خشک کن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E08 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خطای گرم کردن آب - افت در ولتاژ - نصب سیم ارت

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E09 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  چک کردن مقدار مقاومت المنت - بررسی کردن سیم کشی دستگاه - چک کردن رله برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E10 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی در سیستم زئولیت - چک کردن مقدار مقاومت در المنت - بررسی سیم کشی دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E11 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   خرابی سنسور NTC مقدار اهم سنسور چک شود - تعویض سنسور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E12 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور NTC - تعویض سنسور NTC

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E13 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  این خطا مربوط است به درجه دمای بالای آب 75 درجه  - خرابی سنسور گرمایشی مقدار اهم سنسور دما چک شود - خرابی از مدار برد اصلی دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E14 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  برنامه متوقف شده است همراه با تخلیه - سنسور آب شمار چک شود 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E15 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  برنامه دستگاه متوقف می شود همراه با متناوب پمپاژ - آب ریزش از کف دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E16 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  دریچه آب بررسی شود - برنامه دستگاه متوقف شده با متناوب پمپاژ - ممکن است خرابی از مدار برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E17 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  برنامه دستگاه متوقف شده با متناوب پمپاژ - دریچه تامین آب چک شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E18 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  چراغ تامین آب دستگاه روشن می شود - برنامه دستگاه متوقف شده با متناوب پمپاژ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E19 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  علت این خطا از خرابی برد الکترونیک می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E20 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  اشکال این خطا از مقادیر مقاومت پمپ گرما اشتباه شده است - هیت پمپ را چک کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E21 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل این خطا مربوط می شود به مسدود شدن و یا گرفتگی هیت پمپ دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E22 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   این خطا مربوط می شود به باقی ماندن آب داخل پمپ - خرابی پمپ - فیلتر

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E23 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  پیغام این خطا از خرابی و سوختگی کامل پمپ دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E24 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  علت این خطا شیلنگ خروجی مسدود شده است خرابی پمپ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E25 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل این خطا از عدم تخلیه آب می باشد - سوختگی پمپ تخلیه - نشت آب داخل پمپ - خرابی از مدار برد دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E26 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد - بررسی سیم کشی دستگاه - خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه - چک کردن ولتاژ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E27 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  سیم ارت دستگاه چک شود - چک کردن ولتاژ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E28 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  کثیفی و خرابی اکوا سنسور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E29 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   ولتاژ دستگاه چک شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E30 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

  ولتاژ برق دستگاه 290 - گلنت روی درب دستگاه بررسی شود 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E31 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   این خطا مربوط به برد می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E32 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   این خطا مربوط به برد می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه باشد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE01 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   قبل از زدن استارت اشکال از برد الکترونیک - بعد از زدن استارت اشکال از موتور دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE17 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   خرابی از شیر برقی - فشار آب بالاتر از حد می باشد - خرابی از فرمان برد دستگاه می باشد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE20 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

    ابتدای کارکرد دستگاه سوختگی و یا اتصال موتور - وسط و انتهای کارکرد دستگاه اشکال از برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE24 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   اشکال این خطا از پمپ تخلیه می باشد - هیت پمپ - خرابی از برد الکترونیک سوکت 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E00 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

    بدون خطا

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F17 ظرفشویی بوش / BOSCH چیست ؟

   کنترل کننده جریان دریچه آب را بررسی کنید - پروانه چرخ تشخیص داده نشده 

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر بوش

Fault Code ( Error ) BOSCH Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E01 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور دمای یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E02 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور دمای فریزر

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E03 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود مشکل در سنسور دما کشوی داخل یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E10 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  ماژول برد اصلی یخچال معیوب شده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E11 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود مشکل در ماژول برد اصلی دیسپلی یا نمایشگر یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E15 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

   وجود خطا یا مشکل در سنسور محیطی یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E20 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

   وجود خطا و مشکل بین برد الکتریکی اصلی دستگاه و برد اصلی دیسپلی یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E21 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود مشکل در ارتباط بین برد الکتریکی اصلی یخچال و یخساز یا دیسپنسر آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F1 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور فریزر

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F3 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود خطا در سیستم دیفراست یا یخ زدایی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور R1 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی سنسور یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور RT یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی و وجود مشکل در سنسور محیطی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D1 یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود خطا در سنسور دیفراست

 • علت نمایش کد خطا یا ارور DR یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

   کلید درب یخچال مشکل دارد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور DF یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

   وجود ایراد در کلید فریزر

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EF یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود خطا سیستم سنسور شمارنده آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ET یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خرابی کلید یخساز یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EU یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل در کلید خاموش و رشن کردن یخساز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ES یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خراب و معیوب شدن کلید یخ ریز یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EA یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  وجود خطا و مشکل در موتور یخساز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EG یخچال فریزر بوش / BOSCH چیست ؟

  خراب شدن شیر برقی یخچال

 

 

کد خطا ( ارور ) ساید بای ساید بوش

Fault Code ( Error ) BOSCH Side by side

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ef ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  این ارور مربوط به سیستم سنسور شمارنده آب می باشد. و در صورت نمایش این ارور در دستگاه بوش BOSCH شما باید سیستم ورودی آب شما بررسی گردد.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 1 es ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  این ایراد مربوط به دکمه ی مخصوص ورود آب می باشد . در صورت مشاهده این ارور معمولا سیستم ورودی آب ایراد دارد.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e1 ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  این ایراد مربوط به سیستم یخ سازی دستگاه می باشد. و معمولا سنسور تولید یخ مشکل بر خورده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور eq یا Er1F ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  در صورت مشاهده این ارور شما نمیتوانید از سیستم آب سردکن دستگاه استفاده کنید زیرا شیر برقی مگنتی  یخچال فریزر و یا ساید بای ساید شما دچار ایراد شده است.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور eg ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  در صورت مشاهده این ارور شما نمیتوانید از سیستم آب سردکن دستگاه استفاده کنید زیرا شیر برقی مگنتی  یخچال فریزر و یا ساید بای ساید شما دچار ایراد شده است.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f1 ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  این ارور مربوط به سیستم سنسوریک فریزر می گردد. در بسیاری از مواقع ایرادات بردی نیز منجر به نمایش این ارور میگردد.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور d1 ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  این ارور مربوط به سیستم دیفراست می باشد. البته برخی از کدک های الکترونیکی نیز باعث نمایش این ارور می شود.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ea ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  این ارور مربوط به دکمه ی تولید یخ دستگاه می باشد. ایرادات بردی نیز میتواند شامل آن گردد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور df ساید بای ساید بوش / BOSCH چیست ؟

  دکمه در فریزر ایراد دارد و باعث نمایش این ارور شده است

 

 

کد خطا ( ارور ) کولر گازی بوش

Fault Code ( Error ) BOSCH Air conditioner

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E0 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل این خطا از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این خطا مربوط است به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻳﻮﻧﻴﺖ - سیمهای بین دو یونیت بررسی شود امکان دارد خرابی از برد باشد - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  اشکال این خطا از خرابی ﺳﻨﺴﻮرﻫای T3 و یا T4 می باشد - مقدار اهم سنسورها بررسی شود - ممکن است خرابی از عدم فرمان برد باشد - سیمهای مرتبت به سنسورها چک شود - 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور  E5 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل این ارور ﺧﻄﺎي وﻟﺘﺎژ برق می باشد - برق ورودی چک شود - برد اصلی چک شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P1 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این خطا از ﻓﺸﺎر گاز بالا به وجود می اید - مقدار فشار گاز دستگاه بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P2 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این خطا از ﻓﺸﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﺎز پایین به وجود می اید - مقدار فشار گاز دستگاه بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P3 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  پیغام این ارور از آﻣﭙﺮاژ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر می باشد - برق ورودی چک شود - برد اصلی چک شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P4 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

   اشکال مربوط می شود به دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر - فن کمپرسور بررسی شود - ممکن است خرابی از کمپرسور هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P5 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل این خطا از دﻣﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P6 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این خطا از خرابی ﺑﺮد ﻛﻨﺘﺮل می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P7 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  علت این خطا مربوط است به بالا بودن دمای بیش از حد در اپراتور می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P0 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  پیغام این خطا مربوط است به افت دما در اپراتور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P1 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  اشکال در ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻜﺮد دﻳﻔﺮاﺳﺖ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ED کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  سنسور دمای محیط اتصال کوتاه کرده - مقدار مقاومت سنسور دمای یونیت چک شود - خرابی از مدار برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این خطا مربوط است به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻳﻮﻧﻴﺖ - سیمهای بین دو یونیت بررسی شود امکان دارد خرابی از برد باشد - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  مشکل این خطا از ﺳﻨﺴﻮر T1 اتصال ﻛﻮﺗﺎه کرده است - مقدار اهم سنسور T1 چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  اشکال این ارور درسنسور T2 اتصال کوتاه کرده - مقدار اهم سنسور T2 چک شود - ممکن است خرابی از برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  اتصال کوتاه کرده است - مقدار اهم سنسور چک شود - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 کولر گازی بوش / BOSCH چیست ؟

  این پیغام ﻧﻘﺺ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در دستگاه است - خرابی مدار برد الکترونیک