کد خطا ارور لوازم خانگی برانت : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی برانت

Fault Code ( Error ) BRANDT Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی برانت

Fault Code ( Error ) BRANDT washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 01 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  نقص در سیستم آبگیری. فیلتر شیر ورودی را بررسی کنید. شیر ورودی آب را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 02 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  نقص در سیستم تخلیه آب . سیم کشی پمپ تخلیه را بررسی کنید.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 03 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  آبگرمکن ماشین خراب است. هیترشستشو را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 04 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  ترایاک موتور اتصال کوتاه شده است. سیم کشی را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 05 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  حسگر دمای ntc خراب است . حسگر دما را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 06 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  تاکو موتور خراب است . موتور را بررسی کنید . اتصالات تاکو را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 07 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  قفل درب خراب است . قفل درب را بررسی کنید . سیم کشی قفل درب را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 09 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  سلکتور انتخاب برنامه خراب است . سیم کشی را بررسی کنید. کنترلر الکترونیکی را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 10 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  ماشین بیش از حد از آب پر شده است. بلوک اتصال حسگر سطح را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 13 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  سرعت چرخش ماشین تنظیم نیست. موتور را بررسی کنید. اتصالات تاکو را بررسی کنید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 18 لباسشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  سطح ولتاژ یا فرکانس دستگاه اشکال دارد . منبع تغذیه اصلی را بررسی کنید

 

 

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی برانت

Fault Code ( Error ) BRANDT Dishwasher

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D1 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  آب ورودی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D2 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  تخلیه آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D3 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای گرما

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D4 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای دمایی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D5 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای موتور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D6 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای موتور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D7 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای سرریز شدن آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D8 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای پخش آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D11 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای فشار سنسور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D12 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  خطای پرکردن آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D13 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  مشکل گرمایی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور D14 ظرفشویی برانت / BRANDT چیست ؟

  انسداد فیلتر

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر برانت

Fault Code ( Error ) BRANDT Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور SF یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

   عمل انجماد سریع

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EC یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

  صرفه اقتصادی. صرفه جویی در انرژی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور CS یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

  قفل ایمنی کودک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور SF یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

   باز بودن بیش از حد درب یا قطعی برق

 • علت نمایش کد خطا یا ارور A1 یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

  مواد غذایی از حالت یخ زدگی خارج شده است و ممکن است فاسد شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور A2 یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

  مواد غذایی داخل دستگاه کاملا ذوب شده و قابل استفاده نیست

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E or A یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

   سنسور حرارت احتمالا آسیب دیده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور C یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

  مشکلی در سیستم برق رسانی به وجود آمده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور dr یخچال فریزر برانت / BRANDT چیست ؟

  مقاومت سیستم دیفراست احتمالا خراب شده است