کد خطا ارور لوازم خانگی دونار : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی دونار

Fault Code ( Error ) DONAR Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر دونار

Fault Code ( Error ) DONAR Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

  سنسور دمای یخچال و عوامل مربوط به آن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

  سنسور دمای فریزر و عوامل مربوط به آن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

  سنسور دمای دیفراست و عوامل مربوط به آن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

  نوسان در ولتاژ برق

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

  سنسور دمای محیط و عوامل مربوط به آن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E0 یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

   خطای مربوط به سیستم یخ ساز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE یخچال فریزر دونار / DONAR چیست ؟

   خطای مربوط به سنسور یخ ساز