کد خطا ارور لوازم خانگی الکترو استیل : ساید بای ساید - یخچال فریزر

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی الکترواستیل

Fault Code ( Error ) ELECTRO STEEL Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر الکترواستیل

Fault Code ( Error ) ELECTRO STEEL Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به سنسور یخچال - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور یخچال می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

   این مشکل خطا مربوط است به سنسور فریزر - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  اشکال این خطا مربوط می شود به سنسور اپراتور - مقدار مقاومت سنسور اوپراتور چک شود - خرابی سنسور اپراتور تعویض سنسور - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  مشکل این پیغام خطا از سنسور محیط است - خرابی سنسور محیط مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی المنت - خرابی ترموفیوز - خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  ایراد سیستم تبرید - قطع کار کمپرسور - خرابی المنت - ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور و در آخر خرابی مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

   ایراد از گرمای بیش از 15 درجه در یخچال می باشد - مشکل از گاز و یا دمپر کانال هوا یا از یخ زدگی اپراتور می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

   مشکل از سرمای زیر 4 درجه در یخچال - ایراد از دمپر و یا شکستگی کانال هوا

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

   خرابی مدار برد - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  علت خطا برفک زدایی - خرابی المنت - سوختن ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور - سیم های ارتباطی چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E10 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  مشکل این ارور از فن اپراتور می باشد - خرابی فن اپراتور و عدم سرمای اپراتور - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E11 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  اشکال ارور از فن کندانسور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E12 یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 0E یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  در محصولات جدید یخچال فریز خطا مربوط به فن اواپراتور می باشد - بررسی فن و سیم های ارتباط به آن - تعویض فن و در آخر ایراد از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 1E یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

  در محصولات جدید یخچال فریز اشکال ارور از فن کندانسور می باشد - سیم های ارتباطی چک شود سوختگی فن و در آخر مشکل از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 2E یخچال فریزر الکترواستیل / ELECTRO STEEL چیست ؟

   در محصولات جدید یخچال فریز ایراد خطا کابل دیتا و یا خرابی مدار برد می باشد - اشکال از ارتباط بین برد اصلی و برد پنل دیسپلی