کد خطا ارور لوازم خانگی امرسان : یخچال فریزر

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی امرسان

Fault Code ( Error ) EMERSUN Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر امرسان

Fault Code ( Error ) EMERSUN Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور CO یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  این ارور مربوط است به کمپرسور و یا فن دستگاه - بررسی فن و تعویض آن - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور DA یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  خطای هیتر دمپر - مقدار اهم هیتر دمپر چک شود - تعویض هیتر و در آخر خرابی برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ds یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  علت ارور از سنسور دیفراست می باشد - اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض سنسور دیفراست و در آخر مشکل از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور CD یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  مشکل خطا از دمپر و یا فن می باشد - بررسی فن - هیتر دمپر چک شود - و در صورت سالم بودن ایراد از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور LA یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  اشکال خطا از لامپ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور HE یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

   علت خطا مربوط می شود یه هیتر - سیم کش بررسی شود و در آخر مشکل از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور FA یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

   این خطا از فن می باشد - سیم های ارتباطی چک شود - مقدار مقاومت فن چک شود - تعویض فن و در آخر خرابی مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور RD یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

   پیغام خطا از سوئیچ مکنت و یا دمپر - هر دو مرد بررسی شود و در آخر ایراد از برد می باشد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور CD یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  این خطا از سنسور دیفراست می باشد - معیوبی سنسور دیفراست مقدار اهم سنسور چک شود - چک کردن سیم وسوکت سنسور - تنظیم جای سنسور ودر آخر تعویض مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور FC یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

   مشکل خطا از سنسور داخلی فریزر می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیمهای ارتباطی بررسی شود - و در آخر خرابی برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 0-0 یخچال فریزر امرسان / EMERSUN چیست ؟

  علت خطا از مدار برد ریست کردن دستگاه