کد خطا ارور لوازم خانگی گرنیه : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی گرنیه

Fault Code ( Error ) GORENJE Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی گرنیه

Fault Code ( Error ) GORENJE Dishwasher

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 ظرفشویی گرنیه / GORENJE چیست ؟

  ماشین ظرفشویی آب پر نمی کند

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 ظرفشویی گرنیه / GORENJE چیست ؟

  ماشین ظرفشویی تخلیه نمی کند

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 ظرفشویی گرنیه / GORENJE چیست ؟

  ماشین ظرفشویی در مدت کافی گرم نمی کند

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 ظرفشویی گرنیه / GORENJE چیست ؟

  مدار حفاظت آکوااستاپ فعال شده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 ظرفشویی گرنیه / GORENJE چیست ؟

  اتصال کوتاه درمدار سنسور دما

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 ظرفشویی گرنیه / GORENJE چیست ؟

  مدار باز در مدار سنسور دما

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر گرنیه

Fault Code ( Error ) GORENJE Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 - E4 یخچال فریزر گرنیه / GORENJE چیست ؟

  ایراد در سنسور دما 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 یخچال فریزر گرنیه / GORENJE چیست ؟

  ایراد هم زمان در سنسور یخچال و فریزر