کد خطا ارور لوازم خانگی حایر : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی حایر

Fault Code ( Error ) HAIER Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی حایر

Fault Code ( Error ) HAIER washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا چراغ روشن نمی شود - از بسته شدن درب ماشین مطمئن شوید - خرابی میکروسوئیچ درب و در آخر مشکل از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا یک دقیقه بعد 2 بار چشمک زدن چراغ و چهار ثانیه خاموش - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی پمپ تخلیه - ودر آخر اشکال از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا چشمک زدن چراغ 3 بار و 4 ثانیه خاموش - مشکل از خرابی ترمیستور تعویض ترمیستور - سیم کشی چک شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

   شرح خطا 4 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه خاموش - ایراد از هیتر - بررسی و تعویض هیتر - سیم کشی چک شود و در آخر خرابی از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا بعد 8 دقیقه 5 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه خاموش - علت عدم آبگیری - سیم کشی و شیر برقی چک شود - تعویض شیر برقی و در آخر خرابی برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا چشمک زدن چراغ 6 بار و 4 ثانیه چراغ خاموش - اشکال ارور از خرابی مدار برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا 7 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه چراغ خاموش - مشکل از موتور - سیم های مرتبط به موتور چک شود - خرابی موتور و در آخر ایراد از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 لباسشویی حایر / HAIER چیست ؟

  شرح خطا 8 بار چشمک زدن چراغ و 4 ثانیه چراغ خاموش - ایراد خرابی هیدروستات - چک کردن هیدروستات و سیم کشی - تعویض هیدروستات و در آخر خرابی از برد

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی حایر

Fault Code ( Error ) HAIER Dishwasher

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

  اشکال این خطا از ترموستات دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد - ترموستات تعویض شود - سیم های ارتباطی چک شود و در آخر خرابی برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

  این خطا مربوط است به هیدروستات عدم آب گیری و یا آب گیری بیش از حد دستگاه - خرابی از هیدروستات می باشد - سیم کشی چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

   اشکال این خطا از عدم تخلیه آب داخل دستگاه می باشد - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ بررسی شود - سیم های متصل به پمپ بررسی شود - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EA -E8 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

  اشکال این خطا مربوط است به هیدروستات و یا کافی نبودن آب داخل دستگاه - نکاتی را که باید چک نمایید - مقدار اهم پایه های هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از هیدروستات باشد بررسی شیلنگ و مخزن هیدروستات - خرابی مدار برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

   اشکال این خطا از سوئیچ سنسور کف می باشد نشتی - بررسی سیم کشی دستگاه - خرابی سویچ آب ریزش کف دستگاه - چک کردن ولتاژ

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

   دستگاه دارای نشتی آب می باشد - سوختگی ببین کف - سیم کشی چک شود و در آخر ایراد از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

   پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و موتور پمپاژ - بررسی سیم کشی - خرابی موتور - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 ظرفشویی حایر / HAIER چیست ؟

  این خطا مربوط به قفل شدن موتور دستگاه می باشد - سوختگی موتور

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر حایر

Fault Code ( Error ) HAIER Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F1 یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای سنسور یخچال

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8-F9-Fr-Eh- یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای سنسور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Fc- Er یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای یخ ساز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Fd-Ec-Hd-Rd یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای دیفراست

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EO-E0 یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای ارتباط

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1-E2-E6-E9 یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

   خطای فن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  مشکل کنترل دامپر

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Ed یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای سیستم گرمایش دیفراست

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Eh یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  خطای سنسور رطوبت

 • علت نمایش کد خطا یا ارور DF یخچال فریزر حایر / HAIER چیست ؟

  یخچال در حالت دیفراست است

 

 

کد خطا ( ارور ) ساید بای ساید حایر

Fault Code ( Error ) HAIER Side by side

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F1 - F2 - F3 - F4 - F8 - F9 - Fr - Eh ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  سنسور یخچال و فریزر و دما بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور 1F5 - Fd - Ec - Hd - Rd ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  سنسور دیفراست بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F6 - F7 - Fc ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  سنسور یخ ساز بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EO ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  خطای ارتباط

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E0 ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  خطای بین برد PCB و برد دیسپلی بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  فن فریزر بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 - E6 - E9 ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  فن خنک کننده بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Er ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  خطای یخ ساز

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Ed ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  خطای سیستم گرمایش دیفراست

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Df ساید بای ساید حایر / HAIER چیست ؟

  یخچال در حالت دیفراست است

 

 

کد خطا ( ارور ) کولر گازی حایر

Fault Code ( Error ) HAIER Air conditioner

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 کولر گازی حایر / HAIER چیست ؟

   اشکال این ارور از سنسور محیطی است – بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن – چک کردن سوکت و سیمهای مرتبط به سنسور و در آخر ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 کولر گازی حایر / HAIER چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به اشکال در سنسور لوله های کندانسور – مقدار مقاومت سنسور اتاق بررسی شود – تعویض سنسور اتاق

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 کولر گازی حایر / HAIER چیست ؟

  علت خطا از عمل نکردن المنت – مقدار مقاومت المنت چک شود تعویض المنت و در آخر خرابی برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 کولر گازی حایر / HAIER چیست ؟

  مشکل خطا از خرابی و یا سوختگی خازن موتور می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 کولر گازی حایر / HAIER چیست ؟

    علت خطا از مدار برد اصلی EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد.