کد خطا ارور لوازم خانگی پارس : لباسشویی - یخچال فریزر

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی پارس

Fault Code ( Error ) PARS Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی پارس

Fault Code ( Error ) PARS washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e01 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکال در شیلنگ خروجی-اشکال در پمپ تخلیه-انسداد فیلتر خروجی-انسداد مسیر خروجی-عدم تخلیه سوکت و اتصالات پمپ تخلیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e02 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکال در فیلتر شیر برق-آب گیری نادرست-اشکال در آب ورودی-فشار زیاد یا کم آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e03 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکالاتی در سوکت موتور-اشکالاتی مربوط به موتور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e04 -e05 -e06 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکالاتی که به ولوم برنامه یا تایمر مربوط باشد-سلکتور برنامه عملکرد درستی ندارد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e07 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  -اشکالاتی که به سنسور دما مربوط باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f01 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکالاتی در سنسور دمای آب- خرابی سنسور دمای آب- ارتباط بین سیم و مدار برد-خرابی از برد یا مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f02 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  سوختگی المنت- خرابی برد مدار الکترونیکی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f03 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  المنت یا همان هیتر سوخته است-مدار برد الکترونیکی خراب شده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f04 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکالاتی در ورود آب به مخزن-خرابی شیر برقی-اشکالاتی در هیدروستات-خرابی مدار برد دستگاه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f05 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکالاتی در تخلیه آب-خرابی پمپ تخلیه- خرابی مدار برد لباسشویی پارس

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f06 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  موتور سوخته است- سوکت موتور و سیم کشی قفل شده است-اتصال کوتاه و خرابی مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور f07 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

   ایجاد سرو صدا و عدم تعادل سطح آب

 • علت نمایش کد خطا یا ارور e08 لباسشویی پارس / PARS چیست ؟

  اشکالاتی در برنامه برد- خرابی برد

 

 

کد خطا ( ارور ) یخچال فریزر پارس

Fault Code ( Error ) PARS Refrigerator Freezer

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور PO یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

  پیغام این خطا از خرابی سنسور داخل کابین فریزر می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم کشی چک شود و در آخر مشکل از برد 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور PC یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

  مشکل ارور مربوط به اتصال کوتاه سنسور داخل کابین فریزر می باشد - بررسی سیم های مرتبط به سنسور - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور HI یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

  اشکال این خطا از دمای بالا در فریزر می باشد - نشان دهنده دمای بالای 24 درجه در داخل فریزر می باشد که پس از خنک شدن فریزر یخچال  بر میگردد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور LO یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

  مشکل ارور مربوط است به دمای داخل کابین فریزر - دمای کابین فریزر از 33 - سردتر شده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور AF یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

  این خطا مربوط است به سنسور محیط یخچال - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای محیط یخچال می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EF یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

  این خطا مربوط می شود به سنسور داخل اپراتور یخچال - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار گیرند - خرابی و یا قطعی سنسور داخل اوپراتور یخچال مقدار اهم سنسور اپراتور چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور FF یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

   این مشکل خطا مربوط است به سنسور دمای فریزر - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرد - خرابی و یا قطعی سنسور دمای فریزر می باشد مقدار اهم سنسور دما فریزر چک شود - خرابی از مدار برد کنترل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ( - - ) یخچال فریزر پارس / PARS چیست ؟

    این پیغام نشان دهنده خاموشی قسمت یخچال از طریق دکمه تنظیم درجه یخجال می باشد که در این حالت لامپ داخل یخچال نیز خاموش می باشد