کد خطا ارور لوازم خانگی تک الکتریک : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی تک الکتریک

Fault Code ( Error ) TECH ELECTRIC Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) کولر گازی تک الکتریک

Fault Code ( Error ) TECH ELECTRIC Air conditioner

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F1 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  این خطای سنسور دمای محیط می باشد – مقدار اهم سنسور دما چک شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F2 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  این خطای اشکال در سنسور پایپ اپراتور است – مقدار مقاومت سنسور پایپ بررسی شود – ممکن می باشد خرابی از مدار برد الکترونیک باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F3 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  مشکل از خطای سنسور پایپ کندانسور می باشد – مقدار اهم سنسور کندانسور بررسی شود – ممکن است خرابی از مدار برد باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور F4 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  اشکال این خطا در موتور فن یونیت داخلی می باشد – مقدار مقاومت موتورفن داخلی چک شود – خرابی از مدار برد الکترونیک دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E0 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  کارکرد نرمال می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P2 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  این خطا مربوط است به قطع کمپرسور در اثر گرمای بیش از حد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور P3 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  جلوگیری از یخ زدگی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E00 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  علت خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه کنترل از راه دور می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E01 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  مشکل خطا از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E02 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای اتاق می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E03 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

   این خطا از اتصالی سنسور دمای اتاق می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E04 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سنسور تعویض شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E05 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

   علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی داخلی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E06 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  علت این خطا از باز بودن سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سنسور تعویض شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E07 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  علت این خطا از اتصالی سنسور مبدل حرارتی خارجی می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E08 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  مشکل ارور خطای ارتباط با منبع تغذیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E09 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  اشکال از عملکرد کلید تعلیق می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EA کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  اشکال این ارور از باز بودن حسگر دمای بیرونی می باشد – مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EC کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

   علت ارور از باز بودن حسگر دمای لوله تخلیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور Ed کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  علت این خطا از اتصالی سنسور دمای لوله تخلیه می باشد – سیم کشی چک شود برد بررسی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  مشکل مربوط است به فشار بالای غیر عادی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EF کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  اشکال مربوط است به غیر عادی بودن دمای لوله تخلیه

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E11 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  مدل غیر عادی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E12 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  علت ارور از خرابی فن داخلی – تعویض فن

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E13 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

  این خطا از غیر عادی بودن سیگنال خارجی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E14 کولر گازی تک الکتریک / TECH ELECTRIC چیست ؟

   اشکال مربوط می شود به EEPROM – خارجی پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد