کد خطا ارور لوازم خانگی زیرووات : لباسشویی - ظرفشویی - کولر - ساید بای ساید - یخچال فریزر - آبسردکن

کد خطا ( ارور ) لوازم خانگی زیرووات

Fault Code ( Error ) ZEROWATT Home Appliance

 

کد خطا ( ارور ) لباسشویی زیرووات

Fault Code ( Error ) ZEROWATT washing machine

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E1 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این ارور به علت اشکال در ورودی آب پیش آمده است.

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   این عیب به علت خرابی هیدروستات ماشین لباسشویی بر نمایشگر لباسشویی ظاهر شده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این مشکل از عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی بوجود می آید

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  فشار سنج مقدار آب اضافی را نشان می دهد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   این مشکل به دلیل خرابی ترموستات است و آب برای شستشو به درجه مناسب نمی رسد و گرم نمی شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   در این کد خطا ولتاژ ماشین لباسشویی نامناسب است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   این خطا به علت اختلال در کارکرد موتور ماشین لباسشویی بوجود امده است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  اشکال در عملکرد موتور ماشین لباسشویی زیرووات عامل ایجاد این کد خطا می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E12 / E13 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این دو کد خطا به علت اختلال در ارتباط برد الکتریکی لباسشویی و سیم کشی نمایش داده می شود

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E14 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این ارور به علت اختلال در گرم شدن آب است

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E18 لباسشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   این ارور زمانی رخ می دهد فرکانس ورودی برد الکتریکی ماشین لباسشویی مختل شده باشد

 

 

کد خطا ( ارور ) ظرفشویی زیرووات

Fault Code ( Error ) ZEROWATT Dishwasher

 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ED -E15 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  اشکال خطا از آبشمار قسمت فشار شکن می باشد - بررسی سیم های ارتباطی - بررسی مقدار اهم سنسور آبشمار و در آخر ایراد از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E2 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  مشکل خطا مربوط می شود به پمپ تخلیه و یا هیدروستات و یا ورودی آب - بررسی شیر برق - هیدروستات و مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود - تعویض پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E3 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - سیم کشی چک شود - اشکال از برد الکترونیک

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E4 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  مشکل این خطا از عدم آبگیری می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی بررسی شود - بسته بودن شیر آب ورودی دستگاه - ممکن است خرابی از مدار برد باشد - چک کردن سیم کشی

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E5 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  اشکال این خطا از ترمیستور دستگاه و یا دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E6C ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   علت خطا از برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E7 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  پیغام خطا مربوط است به قطع شدن ارتباط بین برد و پمپ تخلیه - بررسی سیم کشی - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EH -E16 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  پیغام ارور مربوط به هیدروستات می باشد - سیم های ارتباطی به هیدروستات چک شود و بررسی مخزن و شیلنگ متصل به هیدروستات و در آخر خرابی از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EI -E17 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این خطا از میکرسوئیچ المنت و یا المنت می باشد - بررسی مقدار مقاومت المنت - سیم های ارتباطی چک شود - تعویض المنت و میکرو سوئیچ المنت در آخر مشکل از برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور  EL -E18 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این خطا وارد شدن بیش از حد آب و یا نشتی آب در دستگاه می باشد - خرابی ببین کف دستگاه - ممکن است خرابی از برد هم باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E8 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  معیوب بودن رله برد الکترونیک برای گرم کردن المنت - خرابی و سوختگی خود المنت (هیتر) 

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E9 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   علت این ارور از سنسور لجن می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های ارتباطی به سنسور چک شود و در آخر مشکل از مدار برد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور ED -E10 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   علت خطا مربوط به برنامه مدار برد EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور E12 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

   اشکال این خطا ازجام کردن پمپ تخلیه می باشد - پمپ تخلیه بررسی شود - برد اصلی معیوب می باشد

 • علت نمایش کد خطا یا ارور EE -E14 ظرفشویی زیرووات / ZEROWATT چیست ؟

  این پیغام مربوط است به پیش آمدن خطای در المنت