سایا سرویس (استینگهاوس سابق) نمایندگی برندی نمیباشد از سال 1376 بصورت مستقل در خدمت شماست

ارسال فرم جهت ایجاد شعبه توسط دارندگان تعمیرگاه

مجموعه سایا سرویس در نظر دارد برای گسترش مناطق تحت پوشش در زمینه تعمیرات

یخچال – ساید – لباسشویی – ظرفشویی – کولرگازی

صرفا در شهرهایی که در فرم تعیین شده و بروز میگردد از دارندگان تعمیرگاههای مجاز
دارای پروانه کسب دعوت به همکاری نماید

لذا خواهشمندیم شهر محل فعالیت را انتخاب نموده اطلاعات درخواستی را جهت بررسی بصورت دقیق وارد نمایید

صرفا در شهری که در فرم قید شده در حال حاضر نیاز به شروع همکاری میباشد

این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
این قسمت را صحیح وارد نمایید.
نرخ ایاب و ذهاب یکسان در کل محدوده :استان البرزغرب استان تهران